Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση, ακαδ. έτους 2016-17

Είστε εδώ

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη δράση
'Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση', ακαδ. έτους 2016-17 (απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίας 1480/184/09-05-2017)

Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αρ. πρωτ. 8854/23-01-2018
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, δημοσιεύεται η

Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται η 24η Μαρτίου 2017.

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 24 Απριλίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2018.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (σύμφωνα με το Πρυτανικό Συμβούλιο) έχουν

- τα μέλη του διοικητικού προσωπικού (επί θητεία, μόνιμοι, ΙΔΑΧ και με έμμισθη εντολή), Καθηγητές όλων των βαθμίδων και Λέκτορες

- τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και

- οι Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έως και την 24η Μαρτίου 2017, τα εξής δύο (2) δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για Επιμόρφωση, προσβάσιμη στον σύνδεσμο:

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Training/

 1. Γραπτή πρόσκληση για Επιμόρφωση (ηλεκτρονικό μήνυμα ή έντυπη επιστολή) από το Τμήμα/Υπηρεσία υποδοχής του φορέα υποδοχής. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται κατ’ελάχιστον, τα ακόλουθα:
 1. Ονοματεπώνυμο αιτούντος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 2. Υπηρεσία υποδοχής του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής
 3. Αντικείμενο επιμόρφωσης
 4. Ημερομηνίες επιμόρφωσης

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr